Oferujemy przygotowanie fachowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego. Wspomniane dokumentacje wykonujemy na podstawie prowadzonych przez nas badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając wszelkie wytyczne formalne.

 

Dlaczego warto zlecić nam sporządzenie dokumentacji?

Zamawiając dokumentację geologiczno-inżynierską w naszej firmie możecie mieć Państwo pewność, że zostanie ona przygotowana w odpowiedni, zgodny z wymogami formalnymi sposób. Jest to bardzo ważne, ponieważ dokumentacja poprzedzająca inwestycję powinna zostać zatwierdzona przez stosowny dla danego rejonu urząd.

Wykonanie rzetelnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej to w wielu przypadkach nie tylko obowiązek, ale również korzyść dla inwestora. Dzięki niej planowana inwestycja może zostać dostosowana do warunków gruntowych na danym obszarze. Tym sposobem zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia różnego rodzaju awarii i problemów podczas budowy. W ramach naszych usług oferujemy Państwu nie tylko wykonanie dokumentacji, ale też pełne wsparcie merytoryczne, zapewniane przez doświadczonych geologów.

Co zawiera dokumentacja geologiczno-inżynierska?

W zakres dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wchodzi część tekstowa oraz część graficzna. Pierwsza z nich uwzględnia takie elementy jak opis morfologii terenu, budowy geologicznej regionu czy też warunków gruntowych i wodnych na działce, której dotyczy inwestycja. Znajdziecie tu Państwo również zalecenia oraz wytyczne dotyczące planowanych prac budowlanych, między innymi odwodnienia czy fundamentowania. Część graficzna zawiera natomiast specjalistyczne mapy, plany, karty sondowań oraz zestawienia tabelaryczne wykonywanych badań.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *