BETOTEST POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

Zgłasza zapotrzebowanie na zakup georadaru do badań konstrukcji betonowych, zgodnego
z wymaganiami norm EN 302066-ETSI, AASHTO R37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748-10, ASTM D6087-08, ASTM D6432-11 wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

 

Oferty prosimy kierować na adres: biuro@betotest.pl

Termin składania ofert: 27.12.2023 r.

Kryterium wyboru: 90% cena, 10% termin realizacji