• Sieć laboratoriów w Polsce grupy BARG – www.barg.pl
    Grupa firm prowadzących laboratoria budowlano-drogowe, w całej Polsce.
  • BARG-ARTGEO Sp. z o.o.- www.barg-artgeo.pl
    Wyspecjalizowana spółka z zakresu badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.
  • BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.- www.diagnostykabudowli.pl
    Wyspecjalizowana spółka z zakresu diagnostyki konstrukcji budowlanych.