• Sieć laboratoriów w Polsce grupy BARG – www.barg.pl
    Grupa firm prowadzących laboratoria budowlano-drogowe, w całej Polsce.
  • Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. – www.ccbarg.pl
    Spółka działająca w zakresie certyfikacji wyrobów, organizacji badań biegłości i usług szkoleniowych w branży budowlanej.
  • BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.- www.diagnostykabudowli.pl
    Wyspecjalizowana spółka z zakresu diagnostyki konstrukcji budowlanych.