Biuro główne:

BETOTEST POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Chmielewskiego 13,
70-028 Szczecin

tel.: 91 431 44 66
e-mail: biuro@betotest.pl

NIP: 955-214-79-35
REGON: 320120073
KRS: 0000242879
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer konta: 38 1240 3813 1111 0010 6483 5119 Bank Pekao SA