Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie technologii betonu. W naszej działalności wspieramy zarówno producentów jak i odbiorców na wszelkiego rodzaju inwestycjach drogowych, kubaturowych czy obiektach inżynierskich. Wspomagamy nadzory od strony inwestorskiej a także bierzemy udział w tworzeniu specyfikacji w zakresie kontroli jakości. 

Zajmujemy się badaniami mieszanki betonowej w trakcie produkcji jak również podczas rozładunku w miejscu docelowym. Prowadzimy badania betonu w zakresie oznaczania wszystkich cech wytrzymałościowych oraz trwałościowych zgodnie z obowiązującymi normami. 

Badania mieszanki betonowej:

 • oznaczenie konsystencji: 
 • metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2:2019-07,  
 • metodą Ve-Be wg PN-EN 12350-3:2019-07,  
 • metodą stolika rozpływu wg PN-EN 12350-5:2019-08,  
 • metodą rozpływu stożka wg PN-EN 12350-8:2019-08 
 • oznaczenia zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7:2019-08; 
 • oznaczenia współczynnika wodno-cementowego; 
 • oznaczenia zawartości zbrojenia rozproszonego. 

     

     

     

     

    Badania betonu: 

    • wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2019-07 
    • wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 12390-5:2019-08 
    • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 12390-6:2011 
    • nasiąkliwości wg PN-88/B-06250 
    • mrozoodporności wg PN-88/B-06250, PN-B-06265:2018-10, PN-B-06265:2022-08 
    • wodoprzepuszczalności wg PN-88/B-06250,  
    • penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8:2019-08,  
    • mrozoodporności z udziałem soli odladzających wg PKN-CEN/TS 12390-9:2007 metoda: slab test.