Betotest Polska

W ramach diagnostyki konstrukcji budowlanych wykonujemy szereg różnorodnych działań. Poniżej znajdują się najważniejsze z nich:

Ekspertyzy i opinie techniczne

Precyzyjne rozpoznanie stanu konstrukcji przed planowanym zakupem, remontem lub w momencie pojawienia się widocznych usterek pozwali Państwu zaoszczędzić spore pieniądze związane z ewentualną renowacją. Ta wiedza pozwoli Państwu podjąć szybką i świadomą decyzję o zakupie, doborze optymalnej technologii oraz sprawdzić czy ta inwestycja w ogóle jest opłacalna.

 

Opracowanie technologii napraw

Bogate zaplecze badawcze, doświadczony personel wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia badawcze, kontakty z ośrodkami akademickimi – dzięki tym środkom możemy podjąć się nawet bardzo złożonych zleceń z zakresu oceny stanu konstrukcji. Przeprowadziliśmy już wiele ekspertyz obiektów mieszkaniowych, kubaturowych, inżynieryjno-drogowych, hydro-inżynieryjnych oraz energetycznych sieci przesyłowych.

 

Badanie cech fizycznych

Korzystamy z szerokiej bazy laboratoriów należących do grupy BARG. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić badania praktycznie wszystkich rodzajów materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie. Jesteśmy w stanie dotrzeć w dowolne miejsce w Polsce i pobrać materiały przeznaczone do badań. W przypadku obiektów betonowych lub żelbetowych sami wykonujemy odwierty w konstrukcji.

 

Wykonujemy badania niszczące, które sprawdzają:

 • Betotest Polskawytrzymałość na ściskanie,
 • wytrzymałość na zginanie,
 • wytrzymałość na odrywanie,
 • wilgotność i nasiąkliwość,
 • wodoszczelność i mrozoodporność betonu.

Dysponujemy urządzeniami pozwalającymi na prowadzenie badań metodami nieniszczącymi, co jest szczególnie istotne przy prowadzeniu prac w obiektach, w których cały czas przebywają ludzie lub prowadzona jest produkcja.

 

Za pomocą badań określamy między innymi:

 • wytrzymałość na ściskanie metodą sklerometryczną (młotek Schmidta),
 • wytrzymałość na ściskanie metodą ultradźwiękową,
 • siłę wyrywającą metodą pull-out – capo-test, bond-test,
 • przyczepność przez odrywanie – pull-off,
 • siłę wyrywającą gwintowane kotwy wklejane,
 • siłę wyrywającą kotwy wklejane żebrowane,
 • wilgotność elementów metodą mikrofalową lub karbidową.

 

Badania nieniszczące zbrojenia

Dzięki naszym zaawansowanym urządzeniom bez powodowania jakichkolwiek szkód możemy:

 • zbadać rozstaw prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych bez konieczności wykonywania czasochłonnych i kłopotliwych odkrywek,
 • sprawdzić w sposób bezinwazyjny grubość otuliny zbrojenia, i jej zgodność z dokumentacją projektową,
 • oszacować średnicę prętów zbrojeniowych.

Zastosowanie nowoczesnych przyrządów pozwala uniknąć osłabiania konstrukcji w wyniku wykonywanych odkrywek, ograniczyć ilość prac porządkowych i remontowych po wykonaniu odkrywek oraz uniknąć przypadkowego zniszczenia prętów zbrojeniowych np. w czasie wykonywania odwiertów.

Badanie rozkładu zbrojenia z wykorzystaniem urządzeń ferromagnetycznych pozwala w łatwy i szybki sposób zinwentaryzować ilość i rozkład zbrojenia w wykonanych już elementach. Badanie to jest bardzo pomocne przy zmianie sposobu użytkowania obiektu, np. przy nadbudowach.

 

Korzystamy z urządzeń renomowanych marek, takich jak:

 • Ferroscan PS200 firmy Hilti,
 • Profometer PM650 firmy Proceq,
 • Lithoscope BDM firmy Wurth.

 

Betotest PolskaBadania twardości metodą Leeba

Badanie twardości metali metodą dynamiczną Leeba, przeprowadzane jest za pomocą urządzenia przenośnego, Equotip 500 firmy Proceq. Jest to badanie nieniszczące i nieinwazyjne, które wymaga niewielkiego pola pomiarowego.

Badanie umożliwia określenie twardości różnego rodzaju elementów i materiałów. Stosuje się je przede wszystkim dla materiałów metalowych. Polega ono na wyznaczeniu podstawowego parametru wytrzymałości na rozciąganie stali (Rm). Możliwe jest również jego przekonwertowanie na inne skale twardości HV, HB, HRB, HRA, HS (Twardość w skalach Brinella, Rockwella, Vickersa, Shore’a).

Badania są przeprowadzane zgodnie z normami ISO 16859 i ASTM A956.

 

Badania powłok i grubości

Badania grubości powłok ochronnych na elementach metalowych oraz badania kontrolne grubości elementów konstrukcji stalowych (ścianek rurociągów, profili zamkniętych, elementów z jednostronnym dostępem) prowadzone są najczęściej na etapie odbioru robót zabezpieczających elementy konstrukcji przed korozją lub w ramach przeglądów stanu konstrukcji. Dotychczas stosowane metody wymagały niejednokrotnie uszkodzenia (zarysowania, zeszlifowania) powłoki w trakcie pomiarów i późniejszego jej odtworzenia. Wydłużało to czas realizacji usługi, zwiększało koszty i niejednokrotnie pogarszało estetykę badanego obiektu.

Stosowane przez naszą firmę nowoczesne metody pomiarowe działające na zasadzie pomiaru natężenia pola magnetycznego, natężenia prądów wirowych i pomiarów rozchodzenia się impulsów ultradźwiękowych eliminują konieczność specjalnego przygotowania badanych powierzchni elementów. Po badaniu elementy konstrukcji nie wymagają napraw, a wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco.

 

Badania elementów murowych

Konstrukcje murowe należą do jednych z najstarszych i wciąż są wykorzystywane na szeroką skale. Tradycyjne konstrukcje murowe to głównie budynki sprzed II wojny światowej oraz powstałe zaraz po jej zakończeniu. W dzisiejszych czasach rozwój budownictwa zmienił w dużej mierze kształt i formę konstrukcji murowych.

Sprzęt jakim dysponujemy i opracowane przez nas metody badań pozwalają:

 • określić wytrzymałość na ściskanie niewbudowanych elementów konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 772-1
 • określić wytrzymałość na ściskanie elementów murowych i zapraw na podstawie pobranych próbek rdzeniowych
 • określić zawilgocenie (wilgotność) metodami nieniszczącymi – metoda mikrofalowa
 • określić zawilgocenie (wilgotność) metodami seminiszczącymi – metoda karbidowa CM
 • określić zawilgocenie (wilgotność) metodą suszarkowo-wagową
 • wykonać kompleksową mapę zawilgocenia ścian obiektu
 • określić stopień zasolenia ścian zgodnie z wytycznymi WTA
 • ocenić jakość wykonania hydrofobizacji elementów – Karsten Pipe

 

Sporządzanie projektów

Sporządzenie projektu wykonawczego jest wielokrotnie dopełnieniem opracowanej ekspertyzy technicznej. Gdy pojawia się konieczność wzmocnienia lub wymiany konkretnych elementów konstrukcji lub całych jej fragmentów, nie poprzestajemy na wskazaniu zagrożenia, ale dostarczamy również pełną dokumentację pozwalającą firmie remontowej na przeprowadzenie prac. Przygotowujemy dokumentacje projektowe, kosztorysy, służymy wsparciem przy prowadzonych pracach remontowych w ramach nadzoru autorskiego. W razie konieczności uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót remontowych, chętnie pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności.

W ramach prowadzonej działalności proponujemy Państwu także opiniowanie projektów pod kątem poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych. Błędy konstrukcyjne lub technologiczne ujawnione przed rozpoczęciem budowy lub remontu są o wiele mniej kosztowne dla inwestora.

Wszystkie sporządzane przez nas ekspertyzy i opinie są opracowywane lub weryfikowane przez rzeczoznawców, posiadających konkretne specjalności budowlane.

 

Termografia

Oferujemy Państwu wykonanie kompleksowych badań termograficznych połączonych z rzetelną analizą uzyskanych wyników, wskazaniem przyczyn znalezionych nieprawidłowości oraz propozycją technologii, które najlepiej sprawdzą się przy wykonywaniu napraw. Dzięki tej usłudze, szybko i niewielkim kosztem mogą Państwo sprawdzić, które elementy konstrukcji należy poprawić, aby jak najwięcej oszczędzić w czasie trwania sezonu grzewczego.

Badania wykonywane wysokiej klasy kamerą termowizyjną mogą służyć nie tylko diagnostyce jakości izolacji termicznej obiektu, ale także wyszukiwaniu miejsc uszkodzeń instalacji ogrzewania podłogowego, przebicia w instalacji elektrycznej oraz powierzchni o temperaturze poniżej punktu rosy.

 

Mykologia

Często bagatelizujemy zagrożenie, które wieże się z występowaniem grzybów i pleśni na materiałach budowlanych. Pomijając nieprzyjemny zapach i kwestie estetyczne organizmy te mogą z biegiem czasu doprowadzić do degradacji organicznych materiałów budowlanych, takich jak płyty wiórowe czy nawet krokwie dachowe. Ich zarodniki mogą być także bardzo groźne dla zdrowia, powodując reakcje alergiczne i astmę.

Istnieje wiele rodzajów grzybów i pleśni, które pojawiają się w różnych warunkach i wymagają specyficznego podejścia w zależności od gatunku. Wybór metody działania należy poprzedzić dokładnym zdefiniowaniem organizmu, z którym zamierzamy walczyć.

Opracowujemy opinie i ekspertyzy mikologiczne, dzięki którym poznają Państwo przyczyny pojawienia się grzybów i pleśni w domu oraz działania, które należy podjąć aby szybko i skutecznie się ich pozbyć.

 

Szczelność pomieszczeń PN-EN 13829

Pomiar przepływu powietrza napływającego do pomieszczenia lub budynku przy wytworzonym nadciśnieniu lub podciśnieniu. Metoda ta wymaga zamontowania urządzenia w drzwiach wejściowych i zabezpieczeniu wentylacji.

Pomiar szczelności budynku zgodnie z wymaganiami normowymi ma na celu określenie potencjalnych miejsc przedmuchów i nieszczelności mających wpływ na wychłodzenie poszczególnych pomieszczeń. Jest prostym i jednocześnie skutecznym sposobem kontroli jakości robót budowlanych i budynku.

Szybka i nieinwazyjna metoda badawcza określa jakość robót budowlanych i budynku, a uzupełniona o pomiary termowizyjne daje możliwość kompleksowej oceny budynku.

 

Szczelność serwerowni PN-EN 15004

Pomiar przepływu powietrza napływającego do pomieszczenia lub budynku przy wytworzonym nadciśnieniu i podciśnieniu. Pozwala on wyznaczyć czas retencji środka gaśniczego. Metoda ta wymaga zamontowania urządzenia w drzwiach wejściowych i zabezpieczeniu wentylacji.

Test szczelności pomieszczenia serwerowni jest niezbędnym badaniem umożliwi określenie skuteczności systemu gaszenia gazem. Gaszenie pożarów za pomocą gazów gaśniczych charakteryzuje się najmniejszymi stratami związanymi z działaniem środka gaśniczego, spośród wszystkich innych współcześnie znanych metod. Jest to szybka i nieinwazyjne badanie pozwalające określić jakość robót budowlanych i budynku. Istnieją dwie metody sprawdzenia szczelności pomieszczenia serwerowni. Pierwszą jest wyładowanie środka gaśniczego oraz rzeczywisty pomiar wartości jego stężenia w stosunku do czasu. Podejścia tego, ze względu na bardzo wysokie koszty nie stosuje się raczej w praktyce. Drugim, znacznie tańszym rozwiązaniem jest zaprezentowana tutaj metoda.