DSC_6209W obszarze działalności dotyczącej Zakładowej Kontroli Produkcji, czyli narzędzia do ciągłego, wewnętrznego monitorowania procesów związanych z wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, proponujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu w zakładzie. Dbając o najwyższą jakość współpracy i realizacji przewidzianych procedur, wdrożenie ZKP przewidujemy z uwzględnieniem następujących etapów:

 

 

 

Etap I – Wizytacja zakładu produkcyjnego

Jest to jedna z bardziej istotnych części wdrożenia systemu, ponieważ pozwala na poznanie organizacji oraz analizę sposobu postępowania podczas całego cyklu produkcyjnego. Etap ten można potraktować jak wstępną inspekcję w celu przygotowania i przedstawienia koncepcji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Etap II – Przygotowanie propozycji i opracowanie dokumentacji

Najdłuższy etap w całej procedurze wdrażania systemu ZKP. Tylko ścisła i zaangażowana współpraca na tym stadium pozwoli na wypracowanie dokumentacji, maksymalnie użytecznej dla producenta.

 

Etap III – Szkolenie

Po przygotowaniu dokumentacji przeprowadzamy szkolenie, które pozwoli wszystkim pracownikom zaznajomić się z nowymi procedurami obowiązującymi w organizacji.

 

Etap IV – Wdrożenie systemu

Na tym etapie wszystkie opracowane wcześniej dokumenty muszą być wdrożone do organizacji. Od tego momentu każda osoba powinna w swoim obszarze rozpocząć dokonywanie zapisów.

 

Etap V – Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej

Tam, gdzie jest to wymagane, pomagamy w doborze jednostki przeprowadzającej certyfikację wdrożonego systemu ZKP.

 

Etap VI (Opcjonalnie) – ciągły nadzór nad wdrożonym systemem ZKP

W razie potrzeby nasz specjalista może zostać Pełnomocnikiem ds. ZKP. Będzie on wówczas nadzorował i udoskonalał wdrożony system ZKP. Usługa ta jest skierowana przede wszystkim do małych i średnich producentów, u których nie ma potrzeby zatrudnienia pełnoetatowego pracownika na stanowisku osoby odpowiedzialnej za nadzór nad systemem ZKP.

 

Na etap VI składają się następujące usługi:

  • nadzór nad dokumentacją i zapisami (aktualizacja dokumentacji, wprowadzanie zmian)
  • czynne uczestnictwo w inspekcjach ZKP
  • przygotowywanie i organizacja przeglądu systemu ZKP oraz dokumentowanie działań po przeprowadzonym przeglądzie
  • analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie szkoleń wewnętrznych
  • planowanie audytów wewnętrznych, tam gdzie to niezbędne
  • nadzorowanie poprawności prowadzonych działań korygujących/zapobiegawczych
  • reprezentowanie producenta wobec jednostek notyfikowanych
  • doradztwo w obszarze związanym prawa budowlanego