BETOTEST POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

Kierownik ds. geologii – Adrianna Januszkiewicz
tel. kom.: +48 697 681 025
e-mail: adrianna.januszkiewicz@barg.pl