Nasze laboratorium badawcze podlega stałemu nadzorowi strony trzeciej, która potwierdza nasze kompetencje. Jesteśmy akredytowani przez Polskie Centrum Akredytacji: Zakres akredytacji w PCA.