Laboratorium budowlano – drogowe BETOTEST Polska

BETOTEST POLSKA od ponad 15 lat prowadzi działalność związaną z badaniami technicznymi dla branży budowlanej, w szczególności budownictwa drogowego, hydrotechnicznego, kubaturowego. Wieloletnie doświadczenie, kompleksowe wyposażenie w sprzęt badawczy oraz duża flota samochodowa pozwalają na profesjonalną obsługę budów, zakładów produkcji betonów, zakładów produkcji prefabrykatów, żwirowni i kopalń surowców mineralnych.

Nasza specjalizacja to badanie betonu i innych materiałów budowlanych. Oznaczamy parametry mieszanki betonowej, stwardniałego betonu, bloczków ściennych, bloczków betonowych oraz drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych.

Na potrzeby inwestycji wykonujemy kompleksową obsługę laboratoryjną – począwszy od etapu rozpoznania geologicznego, poprzez badania geotechniczne, oznaczenie parametrów wbudowanych mieszanek betonowych.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie raportów technicznych, badań in-situ, ekspertyz budowlanych i innych dokumentacji związanych
z oceną techniczną obiektów i diagnostyką budowli.

Pomagamy naszym klientom we wprowadzaniu wyrobów budowlanych na rynek. Wykonujemy badania typu produktów, pozwalające przygotować deklaracje właściwości użytkowych oraz etykiety wraz ze znakiem CE/B.

Doradzamy przy opracowywaniu i wdrażaniu zakładowej kontroli produkcji przy jednoczesnym przygotowaniu do certyfikacji w wybranym systemie zgodności.

Aktualności

Badania prefabrykatów

Wyroby wibroprasowane przeznaczone na nawierzchnie drogowe, parkingi czy też ciągi piesze, narażone są na szereg oddziaływań środowiska, w którym docelowo pracują. Zmienne warunki atmosferyczne, okresowe zamrażanie i rozmrażanie oraz ścieranie ich powierzchni przez koła samochodów Dowiedz się więcej…

Kontakt

BETOTEST POLSKA Sp. z o.o.

Biuro główne

ul. Zygmunta Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin
NIP 955 214 79 35

biuro@betotest.pl

Tel. 91 431 44 66

Skontaktuj się z nami